Vår Historie

Mix Mediebyrå - Vår Historie

mix bedrift mediebyrå

Grunnen til at vi bygget vårt mediebyrå

 

 

Mix Mediebyrå ble startet med en visjon om å hjelpe andre bedrifter med å oppnå mer suksess i markedet, og vi har fortsatt denne visjonen. 

 

Vi ønsker å være din bedrift sin viktigste samarbeidspartner.

 

Før vi startet så var vi i dialog med bedriftsledere og hadde en markedsundersøkelse hvor vi prøvde å kartlegge behov og forstå hva bedrifter ser etter ved et samarbeid med et byrå.

 

Her er en punktliste med noen utdrag fra markedsundersøkelsen:

 
 • Vi vil ha noen som kan holde våre plattformer oppdatert og levende

 • Vi vil ha så mye som mulig “under et tak”

 • En kommunikasjon med byrået som er rask og lett tilgjengelig

 • Et byrå som raskt kan gjøre endringer og sørge for at vi er fleksible 

 • En kostnad som er billigere enn om vi hadde noen ansatte til å gjøre jobben

 • Noen som kan ta seg av mest mulig av den digitale delen i bedriften vår, slik at vi får fokusert mest mulig tid og penger i vår kjernevirksomhet

 • Vi hadde sett etter et byrå som kan holde oss “up-to-date” i den digitale verden

 • Noen som kan få så mye ut av markedsføringsbudsjettet vårt som mulig

 

Når vi hørte på hva behovet der ute var, så tok vi notater og begynte å lage en plan for et selskap som skulle gjøre alt dette mye enklere for bedriftene.

 

Vi har nå brukt mye tid på å studere og lære så mye som mulig om hva som skal til for at bedrifter skal være gode på den digitale fronten, og det vi har kommet frem til kan deles inn i 3 kategorier.

 
 • Merkevarebygging

 • Markedsføring

 • Kommunikasjon

 

Det vi fant ut av var at når en bedrift er gode på alle disse 3 punktene over, så blir det helhetlige resultatet veldig bra. 

 

Det er mange bedrifter som er gode på én eller to av disse punktene, men man vil helst ha optimalisert alle punktene for så gode resultater som mulig.

 

Det er disse 3 kategoriene Mix spesialiserer seg på, og vi har bygget våre tjenester rundt disse kategoriene.

 

Alle tjenestene vi tilbyr har som formål å bygge en sterk merkevare, målrettet og effektiv markedsføring og god kommunikasjon for bedrifter som samarbeider med oss.

 

Det er også disse temaene vi skriver om i bloggen vår, hvor vi prøver å dele kunnskap og gi nyttig verdi til alle som er interresert.

Vi skal gjøre bedrifter bedre på internett

 

Internett har åpnet opp mulighetene for bedrifter og organisasjoner på en måte som vi aldri har vært vitne til før.

 

Nå kan alle bedrifter være synlige i de forskjellige mediekanalene til en billig pris, og markedsførere har aldri hatt så gode verktøy for å målrette annonseringene til et så spesifikt kundesegment.

 

I de tradisjonelle mediekanalene så er det kun massemarkedsføring, mens på internett kan man markedsegmentere hvem man vil være synlig for og man kan strategisk velge ut hvilken kundegruppe man vil treffe.

 

Det er ikke lenger kun de tradisjonelle mediekanalene som styrer showet, og det er ikke lenger kun de kapitalsterke bedriftene som får kjøpt oppmerksomhet i forskjellige medier.

 

I dag har alle bedrifter også muligheten til å bygge sine egne mediekanaler og sine egne plattformer. 

 

Det har aldri vært flere kreative muligheter i det å drive bedrift enn det er i dag, og dette har gitt de små bedriftene mye større sjanse til å ta opp kampen med de store og veletablerte aktørene som har egne markedsavdelinger. 

 

Internett har blitt mulighetenes land for bedrifter, og det er derfor vi har valgt å spesialisere oss i hvordan vi skal hjelpe andre bedrifter med å være synlig, innovativ, oppdatert og konkurransedyktig på nett. 

 

Helhetlig resultat

 

Mange velger å gjøre all merkevarebygging, markedsføring og kommunikasjon over internett på egenhånd, med varierte resultater.

 

Det å være leder for en små og mellomstor bedrift (SMB) er allerede krevende nok fra før. 

 

I tillegg til forventningene om å ha høy faglig kompetanse i det bedriften driver med, så må man også håndtere HR, personaladministrasjon, etablering og videreutvikling av kulturen i bedriften, økonomistyring, kortsiktig og langsiktig strategiplanlegging, utvikling av varer og tjenester, endringsprosesser og så videre. 

 

Det er her vi vil hjelpe bedriftsledere. 

 

Når bedriften kan la oss håndtere og fokusere på alt som kommer med av digitalisering, så frigjør vi mye tid og kapasitet for virksomheten. 

 

I tillegg så er den digitale delen noe vi spesialiserer oss på, og dermed blir ikke resultatet middelmådig, men det blir utført av profesjonelle og helheten blir derfor mye bedre.

 

Vi vil fokusere på å kunne tilby alle tjenestene som skal til for at bedriften skal få det helhetlige resultatet, og dermed utnyttet alle fordelene som kommer med gjennom å ha egne plattformer og egne annonsekampanjer på internett.

Hvorfor vi gjør det vi gjør

Mix Mediebyrå

 

Det som driver oss er at vi hele tiden får jobbe med forskjellige bedrifter i forskjellige bransjer, og vi får på denne måten delta på mange spennende og varierte prosjekter. 

 

Vår motivasjon er å se gode resultater, og få fornøyde kunder som er glade for at de valgte oss. 

 

Vi jobber også med oppstartsbedrifter hvor de ved et samarbeid med oss kan komme godt i gang med å bygge sin merkevare på tvers av digitale plattformer, hvor vi er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt. 

I tillegg så benytter vi anledningen som et B2B-selskap (Bedrift til Bedrift) å lyse oppmerksomhet rundt den miljøskadelige konsekvensen av å bruke papirannonseringer, og vi hjelper bedrifter som har lyst til å bli mer miljøvennlige i overgangsfasen fra papir til digitale løsninger.

 

 

Våre ambisjoner

ambitions mix mediebyrå

 

Vi ønsker å være førstevalget i vår bransje når bedrifter skal søke hjelp med det digitale, og i tillegg til det så ønsker vi å forme bransjen enda mer etter hva bedriftene har behov for. 

 

Vi har en ambisjon om å hele tiden være det byrået som på best måte gjør bedrifter konkurransedyktig på internett.

 

Vi skal hele tiden være oppdatert på nye plattformer og nye verktøy som bedrifter kan ta i bruk for å bli bedre på merkevarebygging, markedsføring og kommunikasjon.

Vår kompetanse

 

Konsulentene i Mix har en god blanding med variert kompetanse, som til sammen utgjør Mix Mediebyrå.

 

Det er blant annet i:

 
 • Salg og markedsføring

 • Utvikling (Web/app-utvikling)

 • Kommunikasjon

 • Grafisk design

 

Vi er opptatt av at kompetansen vår skal dekke alle aspekter i prosjektene vi utfører, og derfor er det viktig at man ikke kun har den tekniske kompetansen, men også den kreative delen.

 

Det er viktig for oss å ha den varierte kompetansen, for vi vil ha en fin balanse mellom brukervennlighet og teknologi, og vi vil derfor ha konsulenter som har en intuitiv forståelse for hva som kommer til å bli satt pris på av kundene som besøker plattformen vi bygger for bedriften.

 

Vi trenger også utfor-boksen-tenkende konsulenter som kan tenke nytt og legge gode strategier for hvordan bedrifter vi jobber med skal ha innovative og vellykede annonsekampanjer i søkemotorer og i sosiale medier.

 

I tillegg til dette så er vi opptatt av å ha konsulenter som klarer å forme gode kommunikasjonskanaler for kundene våre.

Kom i dialog med oss

Hvis du har spørsmål, henvendelser eller andre ting så ta gjerne kontakt med oss.

 

Det koster ingenting å starte en dialog med oss, og kanskje blir det begynnelsen på et spennende samarbeid.