Hva er markedsegmentering?

 

Markedsegmentering kan bli definert som prosessen hvor man deler opp et marked inn i ulike grupper av forbrukere med felles behov eller egenskaper, og man har derfor en mer tiltrettelagt og spisset målretting mot disse.

 

I dag er markedsegmentering normalt, men før var det vanlig at bedrifter markedsførte seg mot alle gjennom samme kampanje, også omtalt som massemarkedsføring.

 

Massemarkedsføring er å tilby samme produkt eller tjeneste til alle konsumentene, og essensen av denne strategien ble oppsummert av grunderen Henry Ford, som tilbød modell T-bilen til offentligheten «i hvilken som helst farge de ville, så lenge den var svart».

 

t-model

 

Denne formen for markedsføring hadde gitt mer mening om alle var like, men den har noen fordeler, og det er at man trenger bare én reklamekampanje og bare én markedsføringsstrategi. Med andre ord, det koster mindre.

 

Skill ut bedriften fra andre i samme bransje

 

Segmenteringsstrategien tillater produsenter å unngå konkurranse med andre bedrifter som tilbyr tilnærmet det samme på markedet ved å skille ut deres tilbud, ikke bare på grunnlag av pris, men også gjennom styling, emballasje, distribusjonsmetode og overlegen service.

 

Markedsegmentering gir fordeler til både konsumenten og bedriften. Et eksempel på markedsegmentering er den norske hotellkjeden Thon Hotels, som har delt inn hotellet i 3 forskjellige kategorier basert på segmentene de vil tiltrekke seg. 

 

 

Thon Budget: Dette er en enkel, smart og grunnleggende pakkeløsning som appelerer til de som er interresert i prisbevisste og korte opphold

 

Thon City: Fokuserer på komfort, og beliggenhet i sentrum av byen

 

Thon Conference: Denne løsningen fungerer som en profesjonell møteplass, og hoteller i denne kategorien har dedikert konferansepersonell og et forretningssenter

 

På denne måten tiltrekker Thon Hotels forskjellige kundesegmenter med forskjellige behov og ønsker.

 

Problemer å løse når man segmenterer

 

Markedsegmentering: Hvilke markedsegmenter, eller deler av markedet, bør bedriften målrette produktene eller tjenestene sine til?

 

Targeting: Hvordan skal bedriften på best mulig treffe de utvalgte segmentene?

 

Produktdifferensiering: Hvordan skiller produktene seg ut i fra konkurrentene?

 

Posisjonering: Hvordan skal bedriften posisjonere seg i markedet for å tiltrekke seg de utvalgte segmentene de er ute etter? Hvordan vil bedriften bli oppfattet av kundene?

 

Forskjellige segmentkategorier

 

Demografisk segmentering: gjennom demografisk segmentering så sorterer bedriften markedet etter faktorer som alder, kjønn, inntekt, utdanning, nasjonalitet og andre elementer.

 

Geografisk segmentering: gjennom geografisk segmentering så sorterer man markedet inn i forskjellige målgrupper basert på geografiske grenseområder. Fordelen med dette er at man kan tilpasse behovene til det geografiske området. For eksempel så trenger man sjeldent selge vinterjakker til folk som bur i varme strøk.

 

Atferdsegmentering: gjennom denne type segmentering så deler man markedet inn etter atferd og beslutningsmønster som kjøp, livsstil, bruk og forbruk. Når bedriften har en bedre forståelse og oversikt over kjøpsatferden til konsumentene de vil rette seg mot, så er det mulig for markedsførerere å ha en mer målrettet tilnærming til kundene.  

 

Psykografisk segmentering: gjennom en psykografisk segmentering så tar bedriften hensyn til forbrukernes psykologiske aspekter, som blant annet livsstil, personlighetstrekk, meninger, verdier og interesser. Et eksempel på dette kan være en sportsleverandør som selger fotballsko. De vil da segmentere etter folk som interesserer seg for fotball, på samme måte som et treningssenter vil segmentere etter folk som bryr seg om helsen sin.

 

Formål og fordel med markedsegmentering

 

Formålet med å segmentere i mindre målgrupper er å dekke behovet til kundene på en bedre måte. For eksempel dersom Audi skal lansere en ny bil som har 7 seter og et stort bagasjerom, så vil det primære kundesegmentet som ser etter en sånn type bil være familier, og ikke en singel 23-åring. Derfor må man segmentere, og heller sikte annonsen for en annen og mer relevant bil-modell til 23-åringen.

 

 

Fordelen med å segmentere er at man treffer forbrukerne med et individuelt budskap, i motsetning til massekommunikasjon hvor man treffer alle med samme kampanje. 

 

På denne måten kan man spesialisere bedriften til å dekke mer konkrete og spesifiserte behov, og bedriften vil da mest sannsynlig oppnå en sterkere posisjon i det spesifikke markedet. Segmentering fører til mer kvalitet i stedet for mer kvantitet.

 

Ved at bedriften dekker forskjellige behov basert på forskjellige segmenter, så har de også en større mulighet for å beholde forskjellige kunder over tid, i motsetning til at kundene finner en annen bedrift som på en enda mer effektiv måte dekker deres behov.

 

Dette er grunnen til at kundene til Audi varierer fra store familier til unge og uetablerte personer, fordi de kan tilby biler  som dekker forskjellige behov. 

 

Når familier ofte ser etter trygghet og stor plass når de kjøper bil, så ser kanskje det yngre segmentet etter fart og spenning, og derfor har Audi også andre modeller som dekker dette behovet.

 

 

 

 

Publisert av Mix Media i desember 2018.

 
Kildehenvisning
Internett:

What is Market Segmentation

Bok: Consumer Behaviour A European Outlook Second Edition by Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk and Håvard Hansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *