marketing mix

Marketing mix

 

en kombinasjon av faktorer som kan styres av en bedrift for å påvirke forbrukerne til å kjøpe tjenestene eller produktene til bedriften

 

Markedsmiksen (også kjent som de 4 P´er) er en grunnlagsmodell. Markedsmiksn er definert som “et sett med markedsføringsverktøy som firmaet bruker til å forfølge sine markedsføringsmål”

 

 

Hva og hvorfor?

 

Marketing mix, eller markedsmiks, referrerer til en miks av faktorer som sammen fungerer som en taktikk for bedriften til hvordan produkter/tjenester, og ikke minst merkevare, skal bli markedsført for å oppnå mest mulig suksess for bedriften i markedet.

 

Formålet med disse forskjellige faktorene som blir brukt i markedsmiksen er å gi bedriften et konkurransefortrinn i markedet.

 

Det er originalt 4 p´er i markedsmiksen, men det har senere blitt lagt til ytterligere 3 faktorer, og disse er “packaging” (emballasje), “positioning” (posisjon)  og “people” (mennesker). 

 

Noen vil også argumeentere at politikk bør vær en del av miksen.

 

De 4 P´ene i markedsmiksen

 

Vi fokuserer på de 4 originale p´ene, og de er som følger:

 

Produkt

 

 

Den første faktoren er produktet (eller tjenesten), og man begynner da å undersøke markedet før man markedsfører produktet.

 

Dekker dette produktet et eller flere eksisterende behov?

 

Skiller produktet seg ut i fra konkurrentene, og på hvilken måte?

 

På bildet er skismøring fra ScanGlide. Når ScanGlide lanserte produktserien sin så var det et stort behov i markedet for fluorfri skismøring som gir god glid, og det er blant annet fordi fluorkarboner er skadelig for miljøet og ikke minst for helsen til folk.

 

Dette er et godt eksempel på et selskap som kommer med et produkt det er behov for i markedet.

 

Konkurrentene, som Swix, har ikke lansert fluorfri glider som gir så god glid som ScanGlide, og siden Norges skiforbund innførte fluorforbud, så er det mange skilag og skiutøvere i Norge, både på hobbynivå og konkurransenivå, som var ute etter et bra fluorfritt produkt.

 

ScanGlide dekker derfor et stor behov i markedet, i tillegg til at de skiller seg ut i fra konkurrentene på grunn av at skismøringen deres er såpass god- selv uten fluor. 

 

Typiske beslutninger:

 

 • Produkt-design

 • Emballasje

 • Service

 • Garanti

 • Produktbeskrivelse

 

Pris:

 

 

Prisen er selvfølgelig også en viktig faktor når bedriften skal posisjonere produktene sine i markedet. Dersom bedriften tilbyr et  sammenlignbart produkt som konkurrentene, så kan pris være en av de avgjørende faktorene når forbrukerne skal velge hvem de skal kjøpe produktet fra.

 

Man ser vanligvis de samme prisene for de samme type produktene i mange bransjer, for eksempel så er Kiwi og Rema 1000 veldig like i pris, og det er fordi de må korrigere prisene etter hverandre for å ikke tape kunder.

 

Dersom bedriften posisjonerer produktene sine i markedet til mye høyere priser enn konkurrentene, så er det forventning fra forbrukerne om at produktene deres er av mye høyere kvalitet og eksklusivitet, og bedriften må derfor levere i forhold til den prisen de har satt på produktene for å bli tatt seriøst.

 

Typiske beslutninger:

 

 • Prissetting

 • Prisstrategi

 • Pristaktikk

 • Rabatt 

 • Betalingsmetode

 • Margin

 

Plass:

 

plass bedrift

Stikkordene her er distribusjon, frakt og transport.

 

Dersom man selger produktene til forhandlere, hvem skal man velge?

 

Hvis man har egne fysiske lokaler, hvor skal man plassere de?

 

Skal man holde seg innenfor landets grenser, eller har bedriften internasjonale ambisjoner?

 

De forskjellige valgene bedriften tar her, for eksempel avtale med fraktfirma, vil være avgjørende for pris og hvordan produktet skal bli tatt i mot av forbrukerne i markedet. 

 

Hvis vi tar ScanGlide som eksempel igjen, så har de en nettbutikk, og de har samarbeidsavtaler med noen utvalgte sportsbutikker over landet.

 

De har derfor valgt å plassere og posisjonere seg i markedet for sportsutstyr, og det er i disse lokalene at de vil ha produktene synlige i. 

 

Hvis de derimot hadde plassert produktene sine i hyllene til for eksempel Nille eller Europris, så hadde de ikke fått den assosiasjonen de vil ha som en seriøs leverandør av sportsutstyr.

 

Typiske beslutninger:

 

 • Markedsdekning

 • Lokasjon

 • Frakt

 • Distribusjon

 • Sortiment

 • Inventar

 

Promotering:

 

bedrift promo

 

Den siste faktoren i markedsmiksen er promotering, og den handler i korte drag om å kommunisere ut til kunder om produktene, i et håp om at de skal føre til flere salg for bedriften.

 

Markedsføring, PR og kommunikasjon er stikkordene her.

 

ScanGlide har for eksempel delt ut mange gratis glidere til flere nordmenn for å høre hvordan de opplevde produktene når de testet dem.

 

Dette har ført til at ScanGlide har fått mange gode omtaler fra brukere, som de har lagt til i en seksjon på nettsiden deres sånn at kunder som er innom kan få en innsikt i kvaliteten på produktene deres.  

 

Det er flere tiltak man kan ta i bruk for å påvirke kunder til å handle produktene til bedriften på en etisk måte.

 

Det kan være alt fra å dokumentisere gode brukeromtaler til å ha engasjerende kampanjer i sosiale medier.

 

ScanGlide har vært smarte, fordi de har latt kvaliteten snakke for seg selv ved å dele ut gratis produkter for testing, og dette har også ført til gode omtaler på Langrenn.com.

 

Typiske beslutninger:

 

 • Valg av annonsekanal

 • Kommunikasjonsmetode

 • Medieinvestering

 • Salgsmetode

 • Budsjettering av markedsføringspengene

 

Oppsummering

 

Markedsmiksen har fungert som en god retningslinje for bedrifter siden det først ble introdusert av en professor i markedsføring ved Harvard Universitetet tidlig på 1940-tallet.

 

Selv om markedsmiksen har blitt oppdatert og forlenget siden den gang, så står de 4 originale faktorene (eller p´ene) som de viktigste grunnsteinene når bedriften skal ut i markedet.

 

Markedsmiksen fungerer som en god og enkel måte å utforme en strategi på, og i tillegg gir det en gode pekepinn på om bedriften kommer til å være et frisk pust i markedet, og eventuelt hvordan.

 

Markedsmiksen er god for både situasjonsanalyse, markedsanalyse og konkurrentanalyse.

 

Publisert av Mix Media i januar 2019.