Trenger bedriften din et byrå?

4 grunner til at bedriften trenger et byrå

Bedrifter bruker større og større deler av markedsbudsjettet sitt på digital markedsføring, og det er estimert at denne investeringer kommer til å fortsette å vokse i årene fremover.

 

Grunnen til veksten er enkel:

 

Digital markedsføring fungerer.

 

Ingen annen form for markedsføring har like gode muligheter og like høy “return on investment” som annonser i digitale kanaler som Google, Facebook og Youtube.

 

De fleste bedrifter har i dag fått med seg at det er i disse kanalene kundene befinner seg daglig, og det er her man vil være synlig og målrette seg til det rette kundesegmentet.

 

Noen av de normale spørsmålene som beslutningstakere må stille seg før de starter å bruke digital markedsføring er da:

 

  • Skal vi gjøre det selv, eller skal vi samarbeide med et byrå?

  • Skal vi betale et byrå for å gjøre jobben, eller skal vi ansette en person som har kompetansen og kunnskapen som skal til for å levere resultatene?

  • Skal vi “outsource” en digital markedsavdeling, eller skal vi bruke vår egen?

1
Bedriften taper penger

Du fordeler tid og ressurser i digital markedsføring, men du får ikke gode nok resultater, og dermed ikke en god avkastning på investeringen din.

 

Noe som vil si at du taper både tid og penger ved å drive med dette, og trenger et friskt perspektiv.

2
Ingen av de ansatte har den tekniske kompetansen

Du har ikke folk med teknisk kompetanse, og siden det å drive med digital markedsføring gjør at man trenger å håndtere forskjellige digitale verktøy, så får man ikke de samme resultatene som hvis noen i et byrå hadde gjort jobben. 

3
Bedriften bruker verken tid eller penger på digital markedsføring

Du har av forskjellige årsaker valgt å ikke bruke tid eller ressurser på å synliggjøre bedriften i sosiale medier, søkemotorer eller andre digitale kanaler.

 

Dette gjør at du enten bruker tradisjonell markedsføring, som ofte er mye dyrere i forhold til hva du får igjen, eller så er du avhengig av referansekunder fra de eksisterende kundene, som blir kalt “munn-til-munn”-markedsføring.

 

Det finnes mange metoder å markedsføre bedriften på, men har man ikke prøvd mulighetene som digital markedsføring tilbyr så er dette uten tvil noe som er verdt å teste ut.

4
Du får ikke inn nok antall nye kunder

Bedriften er i en mindre god periode, og salgene reflekterer ikke kvaliteten på produktene/tjenestene.

 

Dette kan være fordi markedsføringen ikke er god nok. 

 

Mange bedrifter opplever suksess ved å øke investeringene i markedsføring, og gjøre flere bevisste på det de tilbyr.

 

Du kan ha de beste produktene i verden i din bransje, men hvis du ikke klarer å legge det frem på en god måte, så vil du ikke skape bevisstheten og oppmerksomheten rundt produktene som du er ute etter.

 

Kvaliteten på det bedriften tilbyr må gjenspeiles i hvordan det blir presentert for kundene gjennom markedsføringen.

 

Du kan til og med opppleve mye trafikk til nettsiden, men ikke nok konverteringer. Dette er en god indikator på at du bør endre, eller optimalisere innholdet, for å skape mer interesse.